Vi har idag ett fungerande ledningssystem som omfattar all miljö-säkerhet-kvalitet påverkan som uppkommer under vårt dagliga arbete.

Vår personal har grundläggande utbildning i Miljö & Kvalité, kundbemötande, sjukvård samt Eco Driving.

Samtliga fordon har alkolås som kräver att föraren ”blåser igång bilen”.

Rutiner

Arbetet fortlöper med dagliga rutiner för att ständigt minska vår miljöpåverkan.

Ett av våra mål är att minska bränleförbrukningen. På 4 år har vi lyckats minska förbrukningen på bussar med 24%.

Miljö o Kvalitetspolicy
Taxi Skinnsberg kommer i rätt tid till kunden, på ett trevligt sätt.
Taxi Skinnsberg skall ständigt sträva efter förbättring i transportskvalitetsarbete, vilket bland annat innebär att vi ständigt arbetar för att minska vår miljöpåverkan. Nollvisionen, hastighet, bältesanvändning, förares nykterhet & övriga trafiklagstiftningar utgör grunden för detta.
Taxi Skinnsberg skall utföra transporter med minsta möjliga miljöpåverkan.
Taxi Skinnsberg ska ta hänsyn till varors & tjänsters miljöpåverkan redan vid inköpstillfället.
Taxi Skinnsberg skall efterleva miljölagarna.
Taxi Skinnsberg är medlem i Svenska Taxiförbundet och uppfyller därmed kvalitetskraven i ”God taxitradition”.
Taxi Skinnsberg har gällande kollektivavtal med Transportarbetarförbundet.